Locatie Horn
Van Horneplein 3, 6085 CZ Horn
Afspraak maken
0475 - 80 19 60
Locatie Venlo
Veldenseweg 52, 5914 ST Venlo

Een niet aangeboren hersenletsel kan het dagelijkse leven van patiënten en hun partners ernstig beïnvloeden. Door de stoornis kan het denken en doen zijn verstoord. Dit kan tot gevolg hebben dat een patiënt minder goed kan functioneren en de kwaliteit van leven vermindert. Er kunnen zich problemen voordoen op het gebied van de mobiliteit, communicatie, eten en drinken en persoonlijke verzorging. Ernstige handicaps kunnen ontstaan onder meer op het gebied van wonen, werk en relatie.

Neurorevalidatie richt op een zo optimaal mogelijk functioneren na Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Het is een leerproces waarbij de mogelijkheden door therapie of aanpassingen wordt doorlopen.

Doelstelling:

Het herleren van functies en vaardigheden waarin herstel mogelijk is. Dit is van toepassing bij ziektebeelden waarin in het algemeen gesteld vooruitgang geboekt kan worden. Bijvoorbeeld ziektebeelden als CVA of neurotrauma.

Het leren behouden van functies, vaardigheden en conditie waarin herstel niet mogelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld bij progressieve ziektebeelden als de ziekte van Parkinson, als en dementie of in de chronische fase na een CVA. Het leren toepassen van de geleerde functies en vaardigheden in allerlei situaties. Het voorkomen van complicaties. Het revalidatieproces wordt gehinderd en de kwaliteit van leven vermindert wanneer complicaties optreden. Neurorevalidatie is geen receptenboek maar gebruikt concepten bij het individueel zorgplan en behandeling. Blijken bepaalde functies of vaardigheden, niet meer terug te winnen zijn, dan is het streven er om zoveel mogelijk te zoeken en werken aan manieren om te compenseren of om leren gaan met beperkingen. Het uiteindelijke doel is om u te helpen zo goed mogelijk te functioneren in uw thuissituatie

Neurorevalidatie is geen proces, dat u alleen doorloopt. Binnen gezondheidscentrum Honné zijn velerlei deskundigen aanwezig, die samen met u de zorg/behandeling rond en met u gestalte geven. Daarmee heeft u uiteraard niet alleen inspraak in dit zorgproces, maar blijft u de belangrijkste persoon binnen dit geheel.

Er vindt veelvuldig overleg plaats, tussen  u en uw zorgverleners, in de wandelgangen maar ook structureel bijvoorbeeld in het Multidisciplinair Informatiesysteem. Op dit digitale web-based systeem, kunt u zelf ook meepraten over de organisatie en de inhoud van uw zorg/behandeling.

Binnen gezondheidscentrum Honné worden die zorgverleners ingeschakeld, die voor uw revalidatieproces van belang zijn.

U kunt daar bij denken aan de thuiszorg, een logopedist, een ergo- en/of fysiotherapeut, psycholoog, maar ook de orthopedisch schoenmaker, podotherapeut of diëtist. Uw behandeld (huis) arts kunt u laten deelnemen aan het gezamenlijke overleg.

Samen proberen we uw hulpvragen in beeld te krijgen en daarop wordt uw behandelplan vastgesteld. U beslist op deze wijze mee, aan het gezamenlijke proces van besluitvorming, waarbij u zelf invloed kunt oefenen op uw behandeltraject. U wordt terzijde gestaan door uw/alle hulpverlener en uiteraard is er een belangrijke plaats ingeruimd voor uw partner, dan wel iemand anders, die dichtbij u staat.

Op deze wijze geloven wij in gezamenlijkheid met u gestalte te kunnen geven aan uw revalidatieproces.