Locatie Horn
Van Horneplein 3, 6085 CZ Horn
Bel ons in Horn
0475 - 80 19 60 | 0475 - 58 15 36
Locatie Venlo
Veldenseweg 52, 5914 ST Venlo
Bel ons in Venlo
077 - 354 44 45

Onze missie

Gezondheidscentrum Honné is een strategische alliantie van eerstelijnszorgverleners met een aantal ondersteunende dienstverleners, die uniforme, transparante en kwalitatieve zorg aanbiedt.

Gezondheidscentrum Honné wil in gezamenlijkheid zorgproducten en diensten ontwikkelen en implementeren, waarbij de nadruk ligt op cliëntgericht zorg, in de eerstelijn.

De zorgvraag is bepalend voor de geleverde zorg en niet het zorgaanbod, volgens het principe van shared decision making hierbij staat de gelijkwaardige dialoog tussen behandelaar en cliënt en diens eventuele partner, centraal.

De aangeboden zorg en diensten zijn gericht op niet leeftijdsgebonden chronische, complexe, neurologische, oncologische zorg met chronische, geriatrische en/of postoperatieve zorgvragen.

Deze zorg en diensten zullen worden geboden, naast de reguliere individuele eerstelijnszorg, zoals die volgens de laatste wetenschappelijke stand aangeboden dient te worden.

Daarmee biedt gezondheidscentrum Honné naast de reguliere eerstelijnszorg, dus multidisciplinaire zorg en diensten passend in de veranderende zorgvraag van de samenleving.

Onze visie

Gezondheidscentrum Honné levert zorg en diensten, waarbij en waardoor de cliënt zolang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven.

Om deze zorg en diensten goed gestalte te geven, zijn de zorgverleners gebundeld in een gezamenlijk pand en wordt samenwerking onderling, met de cliënt en andere partijen (huisartsen, bedrijfsartsen, zorginstellingen) gestimuleerd door een gezamenlijk web-based digitaal dossier.

Communicatie verloopt via korte lijnen en is transparant voor alle deelnemers aan het zorgproces.

Hierbij streeft Gezondheidscentrum Honné naar regionale dekking van deze multidisciplinaire zorg en diensten, gericht op niet leeftijdsgebonden chronische, complexe, neurologische, oncologische zorg met chronische, geriatrische en/of postoperatieve zorgvragen.

Deze multidisciplinaire  zorg  en diensten worden volgens de laatste wetenschappelijke inzichten vorm gegeven, waarbij de kwaliteit van de zorg inzichtelijk wordt gemaakt met als doel kwaliteitsverbetering en transparantie.

Voor dit doel te borgen zijn er diverse overlegvormen, die toegepast worden binnen het centrum, waaronder een eigen web-based digitaal dossier (Multidisciplinair Informatie Systeem/ M.I.S.), waar alle zorgverleners en de cliënt gezamelijk met elkaar kunnen communiceren, maar ook de verwijzend arts, vanuit zijn/haar werklocatie.

Gezondheidscentrum tracht daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met een goede prijs-kwaliteitverhouding om mede bij te dragen de stijgende zorgkosten in de samenleving beheersbaar te houden.

Gezondheidscentrum Honné zal nieuwe zorgproducten en diensten  ontwikkelen, waaronder preventieve oefenprogramma’s, zowel op vraag van betrokken partners als ook nieuwe producten die aan sluiten bij de continue veranderde zorgbehoefte van de samenleving. In de huidige zorg is innovatie immers een voortdurend proces.