Locatie Horn
Van Horneplein 3, 6085 CZ Horn
Afspraak maken
0475 - 80 19 60
Locatie Venlo
Veldenseweg 52, 5914 ST Venlo

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten. De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen (en eventueel met ouders en leerkrachten) om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen en met kindvriendelijke materialen. Tijdens de behandeling informeert de kinderfysiotherapeut de ouders zodat deze hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden. Soms krijgen ouders advies over bijvoorbeeld een goede lichaamshouding voor het kind of over spelen. Hierbij houdt de fysiotherapeut rekening met de lichamelijke beperkingen van het kind. Om lichamelijke vaardigheden aan te leren, moeten kinderen veel en vaak oefenen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig, zowel thuis als op school. Daarbij spelen de ouders ook een rol.

Veel klachten en zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. De kinderfysiotherapeut heeft daarom vaak contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een logopedist, ergotherapeut, kinderpsycholoog of pedagoog.

Bij welke klachten bezoekt u een kinderfysiotherapeut?

Kinderfysiotherapie is een erkende verbijzondering binnen de fysiotherapie, die zich richt op het observeren, onderzoeken en behandelen van het in zijn ontwikkeling bedreigde kind in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Aandoeningen of problemen die behandeld kunnen worden zijn:

Baby en peuter:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Een voorkeurshouding met/zonder afplatting van het hoofd
 • Een billenschuiver
 • Een te vroeg geboren kind
 • Een kind met een speciale aandoening of syndroom

Het jonge en oudere kind:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • DCD (Developmental Coördination Disorder)
 • ADHD en/of autisme
 • Hersenletsel
 • Sensomotorische problemen
 • Bewegingsangst
 • Een afwijkend looppatroon
 • Lage of hoge spierspanning
 • Orthopedische afwijkingen (scoliose, klompvoet)
 • Houdingsproblemen
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • Ademhalingsproblematiek
 • Jeugdreuma
 • Conditieproblemen

Wanneer een kind is doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag. Vervolgens zal de kinderfysiotherapeut uw kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorisch niveau van uw kind te krijgen.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Ouders kunnen op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken. Kinderen van 0 tot 2 jaar worden aan huis behandeld, evenals kinderen met een ernstige handicap. Kinderfysiotherapie wordt door alle zorgverzekeraars vergoedt!

Meer informatie en uitleg over kinderfysiotherapie: http://dekinderfysiotherapeut.com/