Medadvis verzorgt sociaal medisch onderzoek en advisering in het kader van letselschade, en bedrijfsgezondheidszorg. Ook zijn wij specialist in verzekeringsgeneeskunde betreffende particuliere polissen, WAO/WIA, Wet Verbetering Poortwachter, Wet Werk en Inkomen, Inburgering en forensische geneeskunde, alsmede de Bijstandswet en kunnen we daarin onderzoek doen ten behoeve van gemeenten, dan wel in het kader van een bezwaar- en beroepsprocedure. Kortom, voor vrijwel alle vragen waar relaties bestaan tussen gezondheid en wet- en regelgeving kan Medadvis benaderd worden. Op dit moment bestaat ons clientèle uit advocatenkantoren, overheid, particulieren en uiteraard bedrijven.

Uw aanspreekpunt voor advisering, gespecialiseerd in de sociaal-juridische en bedrijfsgezondheidskundige context. Ons motto is: “Een gezonde werknemer op een gezonde werkplek”.

Medadvis medisch adviseur - bedrijfsarts - forensisch geneeskundige

T 0475-591135
F 0475-510189
M 06-50297557
E hansthissen@home.nl
www.medadvis.nl