Bezoek ons
Van Horneplein 3, 6085 CZ Horn
Bel ons
0475 - 80 19 60 | 0475 58 15 36

Afscheid Annette Nobuntu Mul per 01 mei 2020

Dierbare collegae, cliënten en hun naasten, bezoekers van het Breincafé.
Het is een bijzonder tijd, dat was het al in uw leven. Maar nu, door de impact van het Coronavirus, komt er voor ieder van ons een dimensie bij. Dat het leven niet beheersbaar is en dat we soms geneigd zijn het oude vast te houden omdat de toekomst onzeker is, daar bent u met uw wijze levenservaringen allang van doordrongen. Ook mijn leven stroomt als een rivier: Het herijken van mijn (mogelijke) werkzaamheden, de mantelzorg voor mijn moeder en een nieuwe liefde in mijn leven in het oosten van het land. Daardoor heb ik, met pijn in mijn hart, de moeilijke beslissing genomen om te gaan stoppen met mijn praktijk binnen Gezondheidscentrum Honné. Ik zal u, mijn collegae en de familiaire warmte binnen het Gezondheidscentrum enorm gaan missen, maar ik kijk met grote dankbaarheid terug. En vooruitkijkend: er zijn zeker mógelijkheden om mij nog te consulteren (ook via ziektekostenvergoeding)! Dit kan op afspraak bij u thuis, of in een aparte ruimte in Sint Odiliënberg of via online-consulting. Waar een wil is, is een weg. Laten we samen naar mogelijkheden blijven zoeken, vooropgesteld in goede gezondheid!
Annette Nobuntu Mul
Gestalt Psychotherapie, Leertherapie & Supervisie
Executive- , team- en organisatiecoaching
annette@ubuntusociety.nl
06-28781052

Annette M. Mul is erkend Gestalt Systeemtherapeut, Leertherapeut & Supervisor ®.
Zij heeft haar praktijken in Horn (M-Limburg) en Eindhoven.

Gestalt systeemtherapie is een directe, procesmatige en praktische vorm van psychotherapie. Contact maken met jezelf, de therapeut en de omgeving staat daarin centraal. Het woord”gestalt” betekent in het Duits “gedaante” of “zinvol geheel”. In de context van gestalt systeemtherapie wordt hier gerefereerd naar het totaalbeeld van de mens die meer ervaart dan zijn gevoelens, gedachten en vaardigheden alleen. Een cliënt met psychische klachten ervaart “zichzelf” op een bepaalde manier. Dit is een belangrijk gegeven binnen de gestalttherapie, want de klachten komen voort uit blokkades binnen het geheel.
Gestalt systeemtherapie werd ontwikkeld door Frederick Perls, een Duitse arts en psychiater, die in het begin van de vorige eeuw door Sigmund Freud werd opgeleid tot psychoanalyticus. Perls had op een aantal punten kritiek op de theorie en werkwijze van Freud en vanuit die kritiek is Gestalttherapie ontstaan.

Hier wil ik slechts één van de verschillen tussen beide stromingen nader belichten, namelijk de aard van de therapeutische relatie. Dat wil zeggen de samenwerkingsrelatie tussen therapeut en cliënt (of, in vroeger dagen: patiënt).
Voor Freud en een aantal latere psychoanalytisch werkende therapeuten wordt de therapeutische relatie voornamelijk gekenmerkt door een therapeut die het symptoom van de patiënt interpreteert of duidt. De therapeut (vaak een medicus) weet als het ware meer van de cliënt dan deze van zichzelf. Het zijn vooral deze duidingen en het is nìet zozeer zijn persoon, waarmee hij de cliënt op weg helpt. Uitgangspunt van deze therapeutische werkwijze is het idee dat een toenemend inzicht bij de patiënt een eerste stap naar genezing is. Hieronder ziet u de sofa van Freud: de patient ligt erop en de therapeut zit naast de sofa, achter zijn patient.

Perls vond het “eenzijdige” karakter van de therapeutische relatie een onjuist vertrekpunt. Want  juist de dialoog tussen therapeut en cliënt kan maken dat er een vertrouwensrelatie groeit. De therapeut blijft daarbij niet buiten beeld, maar benoemt wat hij ziet en ervaart. Samen kijken therapeut en cliënt niet alleen naar waarom of wanneer een klacht  is ontstaan, maar vooral naar de manier waarop deze klacht  het leven van de cliënt nu beïnvloedt. Therapeut en cliënt ( niet patiënt) zitten tegenover elkaar en hebben oogcontact.

Voor veel mensen is de vertaling van hun problematiek naar de realiteit van het hier en nu een  nieuwe en soms moeilijke ervaring. Want de therapeut is niet degene met de gouden tip. De cliënt zelf is degene die door zijn eigen inspanningen meer over zichzelf te weten komt. Daarbij heeft de therapeut een ondersteunende en faciliterende taak.

Gewaarworden

Een van de uitgangspunten van Gestalt systeemtherapie is het idee dat mensen handelen vanuit een in het leven aangeleerde manier van leven of overleven.
Dit is een voor elk van ons specifieke manier van contact (of soms juist geen contact) maken met omgeving, gevoelens en emoties. Een dergelijke stijl van leven is niet goed of slecht, maar veel mensen zijn zich niet bewust van wat ze doen en waarom ze dat doen. Een Gestalt syteemtherapeut zal altijd streven naar een vergroten van dit bewustzijn, in ons jargon: gewaarzijn.

Dit gewaarzijn wordt de cliënt niet door de therapeut aangereikt, maar het ontstaat in de het contact tussen de therapeut en de cliënt.  De cliënt wordt  voortdurend uitgenodigd te focussen op zijn gedrag, op zijn lichamelijke gewaarwordingen en op datgene dat hij vermijdt of nastreeft.

Daarbij interpreteert de Gestalt systeemtherapeut niet of zo weinig mogelijk, maar signaleert hij wat hij waarneemt in het contact met de cliënt. Het gaat hem niet alleen om wat iemand vertelt, alswel hoe hij dat doet. Door dit proces van gewaarworden, zo stelt de Gestalt systeemtherapie, ervaart de cliënt pas werkelijk hoe hij het nù doet in zijn leven. En vaak gaat dit hand in hand met sterke emoties als schaamte, verdriet, teleurstelling en boosheid, maar ook plezier, opluchting en trots.
Situatietherapie
Een Gestalt systeemtherapeut focust niet alleen op de persoon van de cliënt, maar juist ook vooral op zijn huidige leefsituatie en op zijn belangrijke relaties, vroeger en nu. In onze benadering wordt de mens nl nooit los gezien van zijn omgeving. Het is juist naar de interactie, de wisselwerking tussen de mens met zijn omgeving, waar onze aandacht naar uitgaat. Een psychisch probleem is volgens ons in wezen dan ook vaak een verstoord contact tussen de mens en zijn omgeving.
Klachten

Gestalt systeemtherapie kan effectief worden toegepast bij een scala aan (psychische) klachten en problemen, zoals:
•    Relatieproblemen
•    Angsten
•    Depressies
•    Stress
•    Andere klachten met of zonder directe medische verklaring

VOORWAARDEN EN VERGOEDING

Veel zorgverzekeraars vergoeden gestalt systeemtherapie vanuit de aanvullende zorgverzekering. De vergoeding valt onder de noemer alternatieve- complementaire geneeswijzen. Om als cliënt voor vergoeding in aanmerking te komen, is het belangrijk dat hij/zij een aanvullend zorgpakket heeft afgesloten. Gestalt systeemtherapeut Annette M. Mul is aangesloten bij een door de zorgverzekeraar erkende beroepsverenigingen:  De Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalt syteemtherapie en Gestalt Theorie (NVAGT), De Europeesche Associatie voor Gestalt Therapie (EAGT), de europese associatie van psycho therapie(EAP) en het overkoepelende orgaan:
de RBCZ.
Deze beroepsverenigingen waarborgen de kwaliteit en professionaliteit van de werkzame gestalt systeemtherapeuten. Sommige zorgverzekeraars herkennen beide beroepsverenigingen. Klik hier om de zorgverzekeraars te bekijken die door de RBCZ en/of NVAGT worden erkend.

Meer informatie over vergoedingen vindt u op onderstaande link:

http://www.ubuntusociety.nl/vergoedingen

Annette N. Mul is geregistreerd bij de volgende beroepsverenigingen: : RBCZ, NVAGT, EAGT, EAP, NOBCO en EMCC ®

Voor rechtstreeks contact met Annette Nobuntu Mul klik hier of neem contact op via onderstaande gegevens:

Van Horneplein 3, 6085CZ Horn
T: 0475 – 801960
M: 06 – 28781052
E: annette@ubuntusociety.nl
www.gezondheidscentrumhonnee.nl