FYSIOTHERAPIE
SPECIALIST IN BEWEGING

Hoe is de kwaliteit van de fysiotherapie gewaarborgd?

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door
iedereen worden gebruikt. Wie de officiële studie fysiotherapie heeft afgerond, en staat ingeschreven in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.

De registerfysiotherapeut: zekerheid over kwaliteit

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek.

Wat is fysiotherapie ?

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dat wil zeggen functiestoornissen aan de spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld. De klachten kunnen ontstaan tijdens het uitoefenen van werkzaamheden, ongelukken, spanning of als gevolg van veroudering. Met behulp van fysiotherapie kunnen de functiestoornissen gestabiliseerd, verminderd of verholpen worden. De daaraan gekoppelde beperkingen kunnen geoptimaliseerd, hersteld of verbeterd worden. De fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de functiestoornis of de gevolgen daarvan door het toepassen van oefentherapie, massage, elektrotherapie, advisering en/of begeleiding. Hiermee probeert hij de functie van het houdings- en bewegingsapparaat zodanig te verbeteren zodat normale houding en beweging weer mogelijk is of leert u hoe u zo goed mogelijk met de resterende beperkingen om kunt gaan.


Welke gebieden worden door de fysiotherapeut behandeld?

Veel klachten in het houding- en bewegingsapparaat kunnen door de fysiotherapeut beïnvloed worden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Orthopedische aandoeningen,
 • Reumatologische aandoenigen
 • Neurologische aandoeningen
 • Hart- en longaandoeningen
 • Sport gerelateerde aandoeningen
 • Gynaecologische aandoeningen
 • Lymfe-oedeem

Of de fysiotherapeut kan ook voor u iets betekenen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling, maar is natuurlijk ook afhankelijk van uw eigen inzet.

Wat gebeurt er tijdens de eerste behandeling?

Tijdens de eerste behandeling voert de fysiotherapeut een onderzoek uit met de patiënt. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de fysiotherapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Praktijk locatie Horn
Van Horneplein 3
6085 CZ Horn
T 0475-581536 of 0475-801960

Praktijk locatie Venlo
Veldenseweg 52
5914 ST Venlo
T 077-3544445

E  info@gezondheidscentrumhonnee.nl
http://www.gezondheidscentrumhonnee.nl

PRAKTIJKREGELS

Openingstijden:

 • maandag t/m vrijdag: 8.00 uur tot 19.00 uur
 • en zonodig andere tijdstippen mochten deze tijden niet passen

Buiten onze openingstijden kunt u een boodschap inspreken via het antwoordapparaat, we nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Wilt u een afspraak verzetten of afzeggen, dan kunt u dat doen door minimaal 24 uur van te voren contact met ons op te nemen. Niet nagekomen afspraken kunnen in rekening gebracht worden. Uiteraard is ons gezondheidscentrum bereikbaar en ingericht voor mensen met een beperking.

TARIEVEN

De tarieven die wij in rekening brengen voor de verschillende behandelingen zijn zichtbaar opgehangen in de praktijk. Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Alle rekeningen worden rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar gestuurd worden. Indien uw maximaal toegestane aantal behandelingen overschreden wordt, stellen wij u daarvan op de hoogte en ontvangt u rechtstreeks de rekening. Soms werkt een zorgverzekeraar met automatische incasso (o.a. CZ en VGZ) en dan zal de zorgverzekeraar de rekening rechtstreeks bij u innen.

Sinds de invoering van de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) heeft u geen verwijzing meer nodig van de (huis)arts. Mocht dat toch raadzaam zijn, dan zal uw behandelend fysiotherapeut u dat uitleggen. Als u via DTF komt, gelden nagenoeg dezelfde voorwaarden ten aanzien van vergoedingen, als bij een verwijzing.

Bekkenbodemproblemen

Bekkenfysiotherapie richt zich op mensen of patiënten met problemen in het gehele gebied van lage rug en bekken, buik en bekkenbodem. Het gaat daarbij niet alleen om vrouwen, maar ook om mannen en kinderen. De bekkenbodem is een spierlaag onder in het bekken, die de buikorganen draagt, zorgt voor het openen en sluiten van de bekkenuitgang en bijdraagt aan de stabiliteit van het bekken.

De bekkenbodemspieren werken nauw samen met de buik- en rugspieren en hebben een belangrijke functie in het dagelijks bewegen en bij het voorkómen van rug- en bekkenpijn. Een verstoorde functie kan zich ook op andere manieren uiten. Denk aan ongewild verlies van urine en/of ontlasting. Een niet te onderdrukken aandrang om te plassen of ontlasten of veel te vaak naar het toilet moeten. Pijn in de onderbuik, in de bekkenbodem of bij het stuitje of schaambeen. Verzakkingen van de blaas, baarmoeder of darmen. Ook seksuele problemen kunnen samenhangen met niet goed functionerende spieren.

Bekkenfysiotherapie helpt bij het leren herkennen en trainen van alle relevante spieren rondom het bekken. De bekkenfysiotherapeut geeft indien nodig advies over ondersteunende hulpmiddelen zoals een bekkenband. Bij gezonde zwangeren heeft de fysiotherapeutische begeleiding vooral het doel dat zij actief blijven en daarmee optimaal blijven functioneren.

 

Fysiotherapie bij longklachten

Tot voor kort gold de verzamelnaam CARA voor astma, longemfyseem en chronische bronchitis. Bij alle drie is sprake van ontstekingen van de luchtwegen, maar de oorzaak en behandeling bij astma zijn dusdanig anders dat de term CARA steeds minder wordt gebruikt. Nu word voor chronische bronchitis en emfyseem de afkorting COPD gehanteerd. COPD is een langdurige ontsteking van het slijmvlies van de luchtwegen.

Deze begint vaak met extra slijmvorming. Later beschadigt de ontsteking de longen.

Kleine luchtwegen verliezen hierdoor op ten duur hun stevigheid en de longen worden minder rekbaar. Verkoudheid, luchtweginfecties of prikkelende lucht, zoals rook, verergeren de ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. Typerend zijn veel en moeilijk hoesten en slijm opgeven. Ook heeft u een piepende ademhaling en wordt u snel benauwd bij inspanning. Dit kan grote beperkingen opleveren thuis en op het werk.

Fysiotherapie kan bijdragen aan een effectievere manier om slijm op te hoesten, een betere ademhaling en helpen om uw conditie te verbeteren of op peil te houden.

 

Fysiotherapie bij Parkinson

De ziekte van Parkinson is een aandoening van de hersenen, waarbij bepaalde cellen in de hersenen afsterven. Deze cellen maken de stof dopamine aan. Dopamine is noodzakelijk voor de controle van lichaamsbewegingen. De ziekte van Parkinson kan voorkomen bij jongere mensen, maar treedt meestal pas op boven de 60 jaar. De eerste zichtbare symptomen van de ziekte van Parkinson zijn klachten als traagheid, stijfheid en trillen van de ledematen.

Overige klachten die regelmatig voorkomen:
• minder bewegen
• schuifelend lopen met minder armzwaai
• verminderde gelaatsuitdrukking
• zachtere en monotone spraak
• kleiner handschrift
• moeite met fijne vingerbewegingen
• moeite met balans en coördinatie
• geheugenstoornissen

Parkinson is een progressieve ziekte. Dat wil zeggen dat de klachten geleidelijk beginnen en meestal na verloop van tijd toenemen. Dit proces gaat niet bij iedereen even snel en zijn de klachten met de juiste behandeling vaak redelijk te beheersen. Ook heeft niet iedereen dezelfde klachten.

Behandeling door verschillende paramedici (zoals ergotherapeut, fysiotherapeut en logopedist) kan ervoor zorgen dat u beter leert omgaan met deze klachten of zelfs vermindering van klachten bemerkt.

ParkinsonNet Roermond is een regionaal netwerk, bestaande uit paramedici, neurologen, parkinsonverpleegkundige, psychologe en diëtiste, die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of parkinsonisme. Het ParkinsonNet coördinatiecentrum verzorgt regelmatig scholingen waardoor zorgverleners hun kennis up to date kunnen houden. Bovendien werken de ParkinsonNet zorgverleners onderling goed samen.

In ons gezondheidscentrum is Kirsten Peelen-van Olst de ParkinsonNet fysiotherapeute. Gezien haar specifieke kennis, scholing en ervaring, onder andere als geriatriefysiotherapeut is zij bij ons daar de meest geschikte voor. Zij is ook bij ParkinsonNet Roermond aangesloten.

 

Geriatriefysiotherapie

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen (geriatriefysiotherapeut).

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek.

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. Deze fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

 

Hartrevalidatie

Hartrevalidatie is een effectieve manier om te leren omgaan met hartklachten.

Deze klachten kunnen bijvoorbeeld zijn vermoeidheid, benauwdheid, pijn op de borst, maar ook angst en onzekerheid om deze klachten opnieuw te krijgen. Hartrevalidatie draagt bij aan het verbeteren en op peil brengen van de lichamelijke conditie.

Daarnaast kan hartrevalidatie antwoord geven op een aantal vragen die u heeft over leefpatroon, seksualiteit, stoppen met roken, werkhervatting of WAO enzovoort. De huidige situatie is niet alleen van invloed op uw eigen leven. Ook uw partner en overige familieleden ervaren de gevolgen ervan. Hartrevalidatie kan u en uw partner ondersteuning bieden en leren omgaan met de veranderde situatie, zodat u weer de juiste balans kan vinden.

Hartrevalidatie heeft tot doel:

 • U zoveel mogelijk te laten terugkeren naar het niveau van functioneren van de periode vóór het optreden van de hartziekte.
 • Het terugdringen van de psychische en sociale problemen, die zich voordoen ten gevolge van de hartziekte.
 • U inzicht te geven in factoren die de hartziekte kunnen verergeren en hiermee leren omgaan.