Bezoek ons
Van Horneplein 3, 6085 CZ Horn
Bel ons
0475 - 80 19 60 | 0475 58 15 36

BeLife is gespecialiseerd in:
• complexe houdings- en bewegingsapparaat klachten
• oncologische revalidatie
• COPD en overige longaandoeningen
• chronische pijn
• chronische vermoeidheid
• cardiovasculaire aandoeningen
• aandoeningen aan het centraal zenuwstelsel
• psychosomatische stoornissen
• perioperatieve revalidatie bij pancreastumoren
• HELLPsyndroom

Chronische ziekte of beperking
BeLife is er ook voor mensen die na een medische behandeling optimaal
willen herstellen of met een chronische ziekte of beperking zo vitaal
mogelijk willen leven.

Hoogwaardige diagnostiek
De BeLife behandelteams in onze expertisecentra bestaan uit verschillende ervaren zorgprofessionals; revalidatieartsen, inspanningsfysiologen, fysio-en manueel therapeuten, psychologen, ergotherapeuten, diëtisten en caremanagers werken als één team aan de
gezondheid van een cliënt.

Revalidatiezorg van BeLife is maatwerk
• diagnostiek vanuit hoogwaardige expertisecentra met medische en
paramedische specialisten
• één integrale professionele aanpak gericht op het individu
• behandelprogramma van 3-4 maanden in een behandelcentrum,
afgestemd op en zo dicht mogelijk bij woon- en/of werkomgeving
van de individuele cliënt
• intensief programma gericht op het optimaliseren van functioneren
en participeren
• gerichte coaching op zelfredzaamheid en gedragsverandering

Gezondheid en leefstijl
Er zijn steeds meer mensen die onderkennen dat ‘gezond worden en
gezond blijven’ tot op bepaalde hoogte beïnvloedbaar is. De testen
brengen risico’s in kaart en geven mensen inzicht in hun gezondheid
en leefstijl. Dit kan aanleiding geven om gedrag te veranderen of actief
aan de slag te gaan met een gezondheidsprogramma van BeLife.

Kosten en verzekering
De revalidatiezorg (MSR) valt onder de basisverzekering en is daarmee
voor iedereen toegankelijk. Indien er voldaan wordt aan de criteria,
wordt het programma volledig vergoed vanuit de zorgverzekering.
Met uitzondering van het wettelijk eigen risico. Er moet een verwijzing
zijn door een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts.

Inclusiecriteria
• Er is sprake van fysieke klachten met een psychosociale component
• De klachten zijn langer dan drie maanden bekend of er is sprake
van zes weken (of meer) verzuim
• Er is sprake van een ongunstige prognose zonder inzet  van
multidisciplinaire zorg
• Een combinatie van fysieke en gedragsmatige aanpak is wenselijk
• Reguliere (monodisciplinaire) zorg heeft onvoldoende resultaat
opgeleverd.

Aanmelden of verwijzen
Een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts kan een cliënt doorverwijzen.

Kijk voor het aanmeldformulier op www.belife.nl.