Locatie Horn
Van Horneplein 3, 6085 CZ Horn
Bel ons in Horn
0475 - 80 19 60 | 0475 - 58 15 36
Locatie Venlo
Veldenseweg 52, 5914 ST Venlo
Bel ons in Venlo
077 - 354 44 45

FYSIOTHERAPIE, SPECIALIST IN BEWEGING
Als je niet goed kunt bewegen, als je niet durft te bewegen. Als je meer moet bewegen, als je moeite hebt met bewegen.
De fysiotherapeut is er voor iedereen. Van klein tot groot. Van jong tot oud.

Hoe is de kwaliteit van de fysiotherapie gewaarborgd?
De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door
iedereen worden gebruikt. Wie de officiële studie fysiotherapie heeft afgerond en staat ingeschreven in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.

De registerfysiotherapeut: zekerheid over kwaliteit
Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek.

Wat is fysiotherapie ?
Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dat wil zeggen functiestoornissen aan de spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld. De klachten kunnen ontstaan tijdens het uitoefenen van werkzaamheden, ongelukken, spanning of als gevolg van veroudering. Met behulp van fysiotherapie kunnen de functiestoornissen gestabiliseerd, verminderd of verholpen worden. De daaraan gekoppelde beperkingen kunnen geoptimaliseerd, hersteld of verbeterd worden. De fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de functiestoornis of de gevolgen daarvan door het toepassen van oefentherapie, massage, elektrotherapie, advisering en/of begeleiding. Hiermee probeert hij de functie van het houdings- en bewegingsapparaat zodanig te verbeteren zodat normale houding en beweging weer mogelijk is of leert u hoe u zo goed mogelijk met de resterende beperkingen om kunt gaan.

Welke gebieden worden door de fysiotherapeut behandeld?
Veel klachten in het houding- en bewegingsapparaat kunnen door de fysiotherapeut beïnvloed worden. Denk bijvoorbeeld aan:
• Orthopedische aandoeningen,
• Reumatologische aandoeningen
• Neurologische aandoeningen
• Hand of pols aandoeningen
• Hart- en longaandoeningen
• Sport gerelateerde aandoeningen
• Gynaecologische aandoeningen
• Lymfe-oedeem

Of de fysiotherapeut kan ook voor u iets betekenen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling, maar is natuurlijk ook afhankelijk van uw eigen inzet.
Wat gebeurt er tijdens de eerste behandeling?
Tijdens de eerste behandeling voert de fysiotherapeut een onderzoek uit met de patiënt. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de fysiotherapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Praktijk voor fysiotherapie Honné/ Hendricks

* Praktijk locatie Horn: Van Horneplein 3 6085 CZ Horn
* T 0475-581536 of 0475-801960

* Praktijk locatie Venlo: Veldenseweg 52 5914 ST Venlo
* T 077-3544445

E info@gezondheidscentrumhonnee.nl
W http://www.gezondheidscentrumhonnee.nl