Bezoek ons
Van Horneplein 3, 6085 CZ Horn
Bel ons
0475 - 80 19 60 | 0475 58 15 36

Breincafé Horn, dinsdag 13 november 2018

Breincafé Horn dinsdag 13 november 2018 van 19:30 tot 21:30 uur

Thema: Palliatieve zorg en Euthanasie

Gastspreker: Suzanne Hundscheid, huisarts Roggel

De woorden palliatieve zorgen worden vaak gebruikt, maar wat betekent het eigenlijk? Het betekent goed zorgen voor mensen, hoe ziek ze ook zijn. Ook al kun je ze niet beter maken.

Goed zorgen voor mensen kan betekenen dat je iets kunt doen zoals pijnstilling, kleine operatie, chemo, maar ook een luisterend oor bieden of aanpassingen doen. Goed zorgen kan ook betekenen om NIETS te doen, bijvoorbeeld niet meer naar het ziekenhuis, niet meer beademen, niet reanimeren.

Graag neem ik u mee in de woorden palliatieve zorg, behandelbeperking of –verbod, palliatieve sedatie en euthanasie, levenstestament en medische volmacht. Hierna zullen zaken duidelijker voor u zijn.

Mogelijk dat u na deze lezing genoeg informatie heeft om een levenstestament te laten maken. Ook kun u met deze kennis een goed gesprek met uw eigen huisarts voeren, over hoe u uw levenseinde graag wil zien.

We nodigen u van harte uit om deze avond bij te wonen!

Breincafé Horn dinsdag 9 oktober

Breincafé Horn dinsdag 9 oktober van 19.30 tot 21.30 uur. 

Mantelzorgbegeleiding, wat heeft een mantelzorger nodig?

Gastspreker:

Kirsten Peelen-van Olst

Master Neurorevalidatie en Innovatie bij Gezondheidscentrum Honné 

Mantelzorg ondersteuning behoort een actief en volwaardig onderdeel te zijn van therapie en behandeling. Natuurlijk, zou je denken! Echter, de praktijk is wel eens anders. Mantelzorgers worden vaker betrokken bij de therapie en krijgen uitleg over een ziektebeeld. Maar hoe gaat het vervolgens thuis? En hoe gaat het met de mantelzorger zelf als essentiële schakel in het leven van de patiënt. Is daar echt altijd aandacht voor of is dit nog steeds onderbelicht.

Kirsten heeft het project ‘MantelZORGEN, samen zorgen voor mantelzorgers’ opgezet, met als doel de zorg voor de NAH-mantelzorger (Niet Aangeboren Hersenletsel) in de eerstelijns praktijk te verbeteren. Ze bemerkte namelijk dat er wel aandacht is voor de mantelzorgers, maar dat er nog geen structuur zit in het aanbieden van zorg en ondersteuning.

De mantelzorgers worden nu vanaf het begin van de revalidatie bij de NAH-patiënt betrokken. Gedurende de hele revalidatie wordt gemeten hoe hoog de zorglast van de mantelzorger is, om zo overbelasting voor te zijn.

In Breincafé Horn wordt in oktober samen met de mantelzorgers gekeken naar wat de NAH-mantelzorger nodig heeft. We nodigen u van harte uit om samen met uw mantelzorger deze avond bij te wonen.

Breincafé Horn 11 september 2018

Breincafé Horn; van Horneplein 3, Horn

Dinsdag 11 september 2018; 19:30-21:30 uur

Gastspreker: Annette Nobuntu Mul

Gestalt Psychotherapeut & Supervisor

 

De kracht van ongewenste emoties

Als we het licht laten schijnen op onze donkere kanten

is er geen duisternis meer….

Op deze avond gaan we, psychotherapeute en auteur Annette Nobuntu Mul en u, als grootste ervaringsdeskundige, samen in dialoog en op reis. Op reis naar de natuurlijke weg van een negatieve naar een positieve emotionele spiraal. Annette ontdekte in haar (werk)leven via de Afrikaanse levensfilosofie Ubuntu, dat zogenaamd negatieve emoties in feite gezonde prikkels zijn die, als je ze toelaat en ermee speelt, juist die kracht blijken te bevatten die je op dat moment nodig hebt. Als je moe bent en je doet moe dan rust je uit. Als je gilt in de achtbaan dan is het lekker spannend. Als je speelt dat je boos bent straal je gezag uit. En als je depressief bent en je stapt in de leegte dan ontmoet je daar de zin van je bestaan. Onze zogenaamd negatieve emoties schreeuwen juist om aandacht als we ze ontkennen, maar ze blijken een natuurlijke kompas naar rust, vervulling en zingeving te zijn als we ze erkennen. Bij onszelf én onze naasten!

Welkom met ál uw naasten en emoties!

Breincafé Horn

Vol trots verwijzen wij hier naar de site van het Breincafé. Breincafé Horn is het enige Breincafé, dat georganiseerd is binnen de eerstelijn.

Het Breincafé is een trefpunt voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH), hun partners, mantelzorgers, familieleden en vrienden.
Ook professionele hulpverleners en andere geïnteresseerden zijn welkom!
Het hersenletsel kan ontstaan zijn door een beroerte (CVA), een verkeersongeval, een hersentumor, een vergiftiging of na reanimatie.

De Breincafés in Midden-Limburg worden maandelijks gehouden in Horn, Roermond en Weert. In een gezellige ontspannen sfeer worden wisselende onderwerpen besproken. Het accent ligt op contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Het is een plek waar je niet steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is. Want lotgenoten begrijpen elkaar.

Vrijwilligers organiseren het Breincafé. Zij krijgen hierbij ondersteuning van de CVA-vereniging “Samen Verder”, van professionals van Gezondheidscentrum Honné in Horn en de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL).

Via onderstaande link kunt u meer informatie vinden!

http://www.breincafe-horn.nl/

Blessures bij volleyballers

Inleiding
Sport en bewegen leveren vooral een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. Een negatief aspect van sportbeoefening is het optreden van blessures. Jaarlijks lopen sporters in Nederland naar schatting 3,7 miljoen sportblessures op, waarvoor in 1,5 miljoen gevallen (39%) medische behandeling gezocht wordt. Volleybal staat al jaren binnen de top tien van de sporten waarbij de meeste blessures opgelopen worden. Volgens recent Nederlands onderzoek bedraagt de kans op blessures bij volleybal 4,9 per 1000 uur.

Soorten blessures
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen plotseling ontstane blessures en blessures die geleidelijk aan ontstaan, ook wel overbelastingsblessures. Bij plotselinge blessures is er sprake van een duidelijk herkenbaar moment van ontstaan zoals het verzwikking van de enkel. Bij overbelastingsblessures is er sprake van een langere periode waarin de klacht zich presenteert. Daarbij is de oorzaak niet direct duidelijk en zal er geen herkenbaar moment van ontstaan zijn.

Verder kan er onderscheid gemaakt worden tussen acute en chronische blessures. Een blessure wordt chronisch genoemd indien de sporter 3 maanden of langer de klachten heeft. De ontstaanswijze hoeft hieraan niet mee te dragen. Voorbeeld: een plotselinge blessure zoals een enkelverzwikking kan chronische enkelinstabiliteit veroorzaken. Er is dan toch sprake van een chronische blessure.

Risicofactoren
Risicofactoren zijn factoren die de kans op een blessure verhogen. Deze zijn in te delen in twee groepen: persoonlijke en externe risicofactoren.

 

Persoonlijke risicofactoren Externe risicofactoren
Verkeerde techniek Contact met de tegenstander
Overgewicht Contact met medespeler
Leeftijd Bal- en netcontact
Geslacht Sportvloer
Stress Schoeisel
  Positie in het team
  Warming-up
  Wedstrijd of training

Meest voorkomende blessures

Enkel-voet blessures:

 1. Enkeldistorsie: Verzwikking van de enkel is de meest voorkomende blessure bij volleybal. Meestal ontstaat de blessure indien een speler op de voet van een andere speler of medespeler landt.
 2. Pijnklachten achillespees: Door het veelvuldig springen en landen komen flinke krachten op de achillespees te staan. Hierdoor kan deze overbelast raken.

Knie blessures:

 1. Spingersknie: Een springerknie is overbelasting van de knieschijfpees. Evenals de achillespees blessure ontstaat de springersknie ook door het vele springen en landen.
 2. Voorstekruisband letsels: Deze letsels ontstaan meestal bij het (verkeerd) landen of bij snel wenden of keren. Ook komt deze blessure meer voor bij vrouwen dan bij mannen door de bouw.

Schouderblessures:

 1. Schouderinstabiliteit: Voor een juiste opslag en smash is grote beweeglijkheid van de schouder een belangrijke factor. Hoe meer uitgehaald kan worden naar achteren, hoe krachtiger de opslag of smash. Echter, dit fenomeen kan ook tot schouderklachten lijden, indien er sprake is van teveel beweeglijkheid in het schoudergewricht.
 2. Schade aan de schouderzenuw (nervus suprascapularis): Tijdens de service (in het bijzonder de float serve) komen forse trekkrachten te staan die voor schade aan de zenuw kunnen zorgen. Verder is deze zenuw erg belangrijk voor de sturing van de schouderspieren. Die sturing kan ook verminderd zijn door schade aan de zenuw.

Hand/pols:

 1. Breuk of verstuiking: Voornamelijk bij het blokkeren van de bal ontstaan blessures aan de pols, hand of vingers. Ook ontstaan deze blessures bij het net of bij contact met mede- of tegenspelers.
 2. Morbus Quervain of irritatie/ontsteking van de duimstrekkers: bij onderhands terugspelen wordt de bal aangenomen op de onderarmen. Bij herhaaldelijk fout aannemen worden de strekkers van de duim overbelast en dit kan tot irritatie of ontsteking van de pezen lijden.

Rugklachten:

Er zijn twee ontstaansmechanismen voor rugpijn bij volleybal. Enerzijds het herhaaldelijk overstrekken van de rug tijdens service en smashen, anderzijds het herhaaldelijk buigen bij onderhandse spelers. De klacht is dus ook afhankelijk van de positie in het veld.

 

Preventie blessures
Er is al veel onderzoek gedaan naar de risicofactoren die blessures veroorzaken. Deze risicofactoren dienen dus ook aangepakt te worden om zoveel mogelijk blessures te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het dragen van een brace, preventief tapen, kniebeschermers, aandacht besteden en aanleren van de juiste techniek, reduceren overgewicht, juiste schoeisel en een goede warming-up.

 

Referenties:

 • sportzorg.nl
 • Handboek epidemiologie sportblessures
 • veiligheid.nl
 • Incidentie en risicofactoren van volleybalblessures, een overzicht van de literatuur, F.W.H. de Bruijn, L.M. Bouter, geneeskunde en sport, 1991,
 • Volleyball injuries, Kevin Eerkes, Curr Sports Med Rep. 2012 Sep-Oct;11(5):251-6,
 • Injuries and preventive actions in elite Swedish volleyball, Augustsson SR, Augustsson J, Thomeé R, Svantesson U, Scand J Med Sci Sports. 2006 Dec;16(6):433-40.

Virtual Reality

Het gebruik van computers, en specifiek virtual reality (VR) is relatief nieuw in de revalidatie. Voorheen waren er grote en dure installaties nodig om VR functioneel toe te kunnen toepassen. De laatste (tiental) jaren heeft de ontwikkeling in computertechnologie echter sprongen vooruit gemaakt en is er nu veel meer mogelijk om complexere handelingen te ondersteunen, zoals het creëren van een realistische virtuele omgeving.

Recentelijk wordt in onze praktijk gebruik gemaakt van virtual reality. Dit gebeurt door gebruik te maken van een speciale projectie op tafel en/of de grond. Ook is er een auto-rijsimulator om de cliënt zo veel gerichter en effectiever te laten trainen.

Wat zijn de voordelen van virtuele training:

 • De virtuele omgeving stimuleert en motiveert de cliënt die daardoor meer en langer geconcentreerd oefent.
 • De virtuele omgeving geeft de cliënt een cognitieve taak, waardoor hij minder geconcentreerd is op de te maken beweging. Dit leidt tot een meer natuurlijke manier van bewegen en oefenen.
 • De virtuele omgeving kan onverwachte prikkels bieden, zodat de cliënt zich net als in het echte leven voortdurend moet aanpassen.
  Een gewone oefening is vaak -maar niet altijd- veel voorspelbaarder.
 • Het virtuele systeem geeft voortdurend feedback.
 • Door met een virtueel systeem te werken kan de cliënt méér oefenen met slechts geringe kostentoename.

Manuele therapie

Manuele therapie werkt goed bij chronische spierspanningshoofdpijn. Niet alleen de frequentie van hoofdpijn neemt af maar ook verbetert het dagelijks functioneren en treedt minder arbeidsverzuim op.

Behandeling
Als je meer dan 15 dagen per maand hoofdpijn hebt, belemmert dit je dagelijks functioneren. Daarbij leidt het ook tot een verminderde arbeidsprestatie, dus een effectieve behandeling is nodig. Medicatie, fysiotherapie, stressmanagement en acupunctuur zijn voor deze vorm van hoofdpijn niet effectief gebleken.

Onderzoek van de laatste jaren laat zien dat spieren en gewrichten een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en onderhouden van chronische hoofdpijn.

Effect
Zowel direct na de behandeling als na een half jaar blijkt manuele therapie effectief bij chronische hoofdpijnklachten. Niet alleen het aantal hoofdpijndagen daalt, maar ook het dagelijks functioneren verbetert. Het positieve effect van de manuele therapie komt vooral voort uit een toename van spierkracht van de nekspieren.

 

Bron: Effectiveness of manual therapy for chronic tension-type headache: A pragmatic, randomised, clinical trial

René F Castien, Daniëlle AWM van der Windt, Anneke Grooten and Joost Dekker
Cephalalgia published online 20 July 2010