Locatie Horn
Van Horneplein 3, 6085 CZ Horn
Afspraak maken
0475 - 80 19 60
Locatie Venlo
Veldenseweg 52, 5914 ST Venlo

Arbeidsfysiotherapie is echt een specialisme en niet te vergelijken met “reguliere fysiotherapie”. De inzet van de arbeidsfysiotherapeut is gericht op het reduceren en beheersbaar maken van verzuim en daarnaast het optimaliseren van gezond en veilig werken. Hierbij staat effectieve herstelbegeleiding, laagdrempelige service en partnership voorop. Doel is om vroegtijdig gezondheidsrisico’s (in relatie tot werk) te onderkennen en het aangeven van (on)mogelijkheden ten aanzien van spoedige re-integratie van medewerkers met fysiek gelabelde klachten. Op deze wijze kan de arbeidsfysiotherapeut van Fysergo fungeren als een coach voor de leidinggevenden.

Werkfactoren en arbeidsfysiotherapie

Onze arbeidsfysiotherapeuten nemen altijd in hun behandelplan werk gebonden factoren mee. Hierdoor is het mogelijk direct in te spelen op een snelle re-integratie of voorkomen van verzuim. Tevens zorgt dit voor een gerichte coaching van de betrokken medewerker, zodat deze zijn eigen werkzaamheden kan blijven uitvoeren.

Werkgebonden factoren zijn onder te verdelen in:
• Werktechniek/methode (werkhouding, werktechnieken, vaardigheid)
• Organisatie van werk (taken, taakinhoud, houdingsvariatie e.d.)
• De ergonomie van de werkplek (inrichting en vormgeving)

Activiteiten van de arbeidsfysiotherapeut zijn:
• Intake Fysiek
• Herstelbegeleiding
• Werkplekonderzoek en training
• Belastbaarheidstraining
• Overleg met de bedrijfsarts, leidinggevende
• Bijdragen aan arbo overleg en/of SMT
• Care-management activiteiten

Gespecialiseerd therapeut Frank Hendricks informeert u graag over de mogelijkheden van arbeidsfysiotherapie.