Bezoek ons
Van Horneplein 3, 6085 CZ Horn
Bel ons
0475 - 80 19 60 | 0475 58 15 36

Master in Sportfysiotherapie Chris Schmeetz is sinds sepember 2012 de paramedische begeleidster van RKVV Haelen en van HHC in Horn en de turnvereniging van Horn.
www.RKVVHaelen.nl , www.VCHHC.nl enwww.turnclubhorn.nl

Deze begeleiding bestaat uit sportanalyse van de verschillende spelers, blessureregistratie en preventieve zorg.

Sportanalyse: Er wordt een analyse gemaakt van de manier van spelen per voetballer. Hierbij wordt er gelet op loopacties, spring- en landingstechnieken en voetbalspecifieke acties.

Blessure registratie: Er wordt vanaf september 2012 bijgehouden welke blessures zich voordoen en hoe deze ontstaan zijn. Hierbij kan gedacht worden aan: ontstaan tijdens een training of tijdens een wedstrijd, tijdens spelerscontact of een non-contact blessure, begin van training/wedstrijd of op het einde van training/wedstrijd enz. Door deze registratie wordt dan duidelijker waar de probleemgebieden liggen voor het ontstaan van de blessures. Daarnaast kan er hierdoor ook een uitspraak gedaan worden hoe effectief de preventieve zorg zal zijn.

Preventieve zorg: Preventieve zorg richt zich op het voorkomen van blessures. De sportanalyse en blessureregistratie zijn hierbij belangrijke voorwaarden om de juiste preventieve zorg te kunnen leveren. Bij de sportanalyse kunnen risicofactoren naar voren komen die bepaalde blessures kunnen uitlokken. Bij de blessureregistratie kan blijken, dat een bepaalde blessure vaker voorkomt dan andere. Vervolgens wordt er gekeken wat eraan gedaan kan worden om deze blessure in het vervolg te voorkomen, bijvoorbeeld aangepaste oefeningen bij de warming-up.