Bezoek ons
Van Horneplein 3, 6085 CZ Horn
Bel ons
0475 - 80 19 60 | 0475 58 15 36

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) heeft vaak ingrijpende
gevolgen en de ontstane problemen zijn in veel gevallen blijvend van aard. Het kan zelfs een levenslange zorgvraag betekenen. De ernst van de
restverschijnselen bepaalt de kwaliteit van leven bij NAH.

NAH kan zowel lichamelijke, geestelijke als sociale aspecten
van de kwaliteit van leven aantasten. Oudere patiënten ondervinden met name grote beperkingen in het lichamelijke en sociale functioneren. Om de
levenskwaliteit  voor mensen met deze chronische ziekte te verbeteren moet er zorg op maat worden gegeven, waarbij de patiënt centraal komt te staan. Daarnaast heeft een  patiënt een eigen verantwoordelijkheid en samen met de hulpverleners wordt richting gegeven aan het zorgproces.

Het doel hierbij is mensen met NAH in staat te stellen de stoornissen,  goed in te passen in hun bestaan en de regie te behouden over hun eigen leven.

Herstel

Van de mensen met NAH, is meer dan 60% na de revalidatiefase niet volledig zelfstandig en hebben in meer of mindere mate hulp nodig heeft.

Mensen met een verminderde mobiliteit zijn eerder geneigd
een inactieve levensstijl te ontwikkelen. Dit kan resulteren in verscheidene
problemen waaronder sociaal isolement, gevoelens van depressie of vermoeidheid
en een verslechterende loopfunctie.

Uit onderzoek blijkt dat verlies van de zelfstandige
mobiliteit, met name buitenshuis, een van de meest beperkende gevolgen van NAH
is.

Wat vroeger ondenkbaar was vanuit destijds heersende
neurologische oefenconcepten. Tegenwoordig blijkt dat er vooral intensief en taakgericht getraind kan en moet worden. Hiervoor is in Gezondheidscentrum Honné een speciale oefengroep gestart, gegeven door een specifiek geschoolde fysiotherapeut, speciaal voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel.

Interventie

De oefeningen zijn opgebouwd als een circuittraining met een
groep van vier tot zes personen.De training is 1 keer per week  en duurt 10 weken lang. Door in een groep te trainen kan de therapeut zijn aandacht verdelen over de deelnemers, is er meer ruimte voor rustmomenten en wordt er een stimulerende omgeving gecreëerd voor meer beweging. Hierdoor  is het mogelijk om langer te trainen dan wanneer er individueel behandeld zou worden.Bovendien kan dit leiden tot nieuwe sociale contacten tussen lotgenoten.

De circuittraining is opgebouwd uit verschillende werkstations, waarin wekelijks variatie en opbouw zit. Hierbij kan worden gedacht aan verschillende volgordes van instabiele ondergronden of verschillende voorwerpen die moeten worden verplaatst. Qua opbouw wordt  telkens de grens tussen kunnen en niet kunnen opgezocht, bijvoorbeeld door het verminderen van steun of het toevoegen van een motorische of cognitieve dubbeltaak.

Resultaten

Uitgaande van een redelijk stabiele situatie voor de interventie en de resultaten na 10 weken blijkt het oefenen van vaardigheden effectiever dan oefenen op fitnessapparatuur gericht op spieropbouw en het verbeteren van uithoudingsvermogen.

Wij streven naar optimalisatie van de zelfredzaamheid bij mensen
met NAH. Het goed leren inschatten van en inspelen op de functionele capaciteit van de patiënt is essentieel om tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen.

Zelfredzaamheid wordt onder andere bepaald door het benutten
van de aanwezige functionele restcapaciteit waar samen met de fysiotherapeut een goede analyse van gemaakt moet worden, aan de hand van een aantal vragenlijstjes en metingen die vooraf worden afgenomen.

Meer informatie:

Henry Honné Master Neurorevalidatie en Innovatie en fysiotherapeut

Contact

T: 0475-581536

E: info@gezondheidscentrumhonnee.nl

E: Henry@gezondheidscentrumhonnee.nl