Onze Gegevens

Gezondheidscentrum Honné
Van Horneplein 3
6085 CZ Horn

T: 0475-801960
E: info@gezondheidscentrumhonnee.nl

MIS

U kunt hier inloggen op het MIS.
https://mis.ose.nl/

Visie

Foto

Gezondheidscentrum Honné levert zorg en diensten, waarbij en waardoor de cliënt zolang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven.  

Om deze zorg en diensten goed gestalte te geven, zijn de zorgverleners gebundeld in een gezamenlijk pand en wordt samenwerking onderling, met de cliënt en andere partijen (huisartsen, bedrijfsartsen, zorginstellingen) gestimuleerd door een gezamenlijk web-based digitaal dossier. 

Communicatie verloopt via korte lijnen en transparant voor alle deelnemers aan het zorgproces. 

Hierbij streeft Gezondheidscentrum Honné naar regionale dekking van deze multidisciplinaire zorg en diensten, gericht op niet leeftijdsgebonden chronische, complexe, neurologische, oncologische zorg met chronische, geriatrische en/of postoperatieve zorgvragen. 

Deze multidisciplinaire  zorg  en diensten worden volgens de laatste wetenschappelijke inzichten vorm gegeven, waarbij de kwaliteit van de zorg inzichtelijk wordt gemaakt met als doel kwaliteitsverbetering en transparantie. 

Voor dit doel te borgen zijn er diverse overlegvormen, die toegepast worden binnen het centrum, waaronder een eigen web-based digitaal dossier (Multidisciplinair Informatie Systeem/ M.I.S.), waar alle zorgverleners en de cliënt gezamelijk met elkaar kunnen communiceren, maar ook de verwijzend arts, vanuit zijn/haar werklocatie.

Gezondheidscentrum tracht daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met een goede prijs-kwaliteitverhouding om mede bij te dragen de stijgende zorgkosten in de samenleving beheersbaar te houden. 

Gezondheidscentrum Honné zal nieuwe zorgproducten en diensten  ontwikkelen, waaronder preventieve oefenprogramma’s, zowel op vraag van betrokken partners als ook nieuwe producten die aan sluiten bij de continue veranderde zorgbehoefte van de samenleving. In de huidige zorg is innovatie immers een voortdurend proces.