Onze Gegevens

Gezondheidscentrum Honné
Van Horneplein 3
6085 CZ Horn

T: 0475-801960
E: info@gezondheidscentrumhonnee.nl

MIS

U kunt hier inloggen op het MIS.
https://mis.ose.nl/

Missie

Foto

Gezondheidscentrum Honné is een strategische alliantie van eerstelijnszorgverleners met een aantal ondersteunende dienstverleners, die uniforme, transparante en kwalitatieve zorg aanbiedt.  

Gezondheidscentrum Honné wil in gezamenlijkheid zorgproducten en diensten ontwikkelen en implementeren, waarbij de nadruk ligt op cliëntgericht zorg, in de eerstelijn. 

De zorgvraag is bepalend voor de geleverde zorg en niet het zorgaanbod, volgens het principe van shared decision making. Bij shared decision making staat de gelijkwaardige dialoog tussen behandelaar en cliënt en diens eventuele partner, centraal.  

Onderliggend aan de zorg en diensten ligt een holistische visie ten grondslag. 

De aangeboden zorg en diensten zijn gericht op niet leeftijdsgebonden chronische, complexe, neurologische, oncologische zorg met chronische, geriatrische en/of postoperatieve zorgvragen. 

Deze zorg en diensten zullen worden geboden, naast de reguliere individuele eerstelijnszorg, zoals die volgens de laatste wetenschappelijke stand aangeboden dient te worden. 

Daarmee biedt gezondheidscentrum Honné naast de reguliere eerstelijnszorg, dus multidisciplinaire zorg en diensten passend in de veranderende zorgvraag van de samenleving.