Onze gegevens

Gezondheidscentrum Honné
Van Horneplein 3
6085 CZ Horn

T: 0475-801960
E: info@gezondheidscentrumhonnee.nl

Activiteiten binnen ons Gezondheidscentrum

Foto

SPORTFYSIOTHERAPIE VOOR RKVV HAELEN,  VOLLEYBALCLUB HHC en voor de TURNVERENIGING HORN

Master in Sportfysiotherapie Chris Schmeetz is sinds sepember 2012 de paramedische begeleidster van RKVV Haelen en van HHC in Horn en de turnvereniging van Horn.
www.RKVVHaelen.nl , www.VCHHC.nl en www.turnclubhorn.nl

Deze begeleiding bestaat uit sportanalyse van de verschillende spelers, blessureregistratie en preventieve zorg.

Sportanalyse: Er wordt een analyse gemaakt van de manier van spelen per voetballer. Hierbij wordt er gelet op loopacties, spring- en landingstechnieken en voetbalspecifieke acties.

Blessure registratie: Er wordt vanaf september 2012 bijgehouden welke blessures zich voordoen en hoe deze ontstaan zijn. Hierbij kan gedacht worden aan: ontstaan tijdens een training of tijdens een wedstrijd, tijdens spelerscontact of een non-contact blessure, begin van training/wedstrijd of op het einde van training/wedstrijd enz. Door deze registratie wordt dan duidelijker waar de probleemgebieden liggen voor het ontstaan van de blessures. Daarnaast kan er hierdoor ook een uitspraak gedaan worden hoe effectief de preventieve zorg zal zijn.

Preventieve zorg: Preventieve zorg richt zich op het voorkomen van blessures. De sportanalyse en blessureregistratie zijn hierbij belangrijke voorwaarden om de juiste preventieve zorg te kunnen leveren. Bij de sportanalyse kunnen risicofactoren naar voren komen die bepaalde blessures kunnen uitlokken. Bij de blessureregistratie kan blijken, dat een bepaalde blessure vaker voorkomt dan andere. Vervolgens wordt er gekeken wat eraan gedaan kan worden om deze blessure in het vervolg te voorkomen, bijvoorbeeld aangepaste oefeningen bij de warming-up.

====================================================

FYSIOFITNESS
SPORTEN ONDER DESKUNDIGE BEGELEIDING

Vanaf april 2013 is Gezondheidscentrum Honné gestart met Fysiofitness.
Fysiofitness is fitnesstraining onder begeleiding van een fysiotherapeut. Hierbij wordt spierkracht, spieruithoudingsvermogen, conditie, lenigheid en coördinatie getraind. Om de fysiofitnesstraining goed op de persoonlijke situatie af te stemmen, wordt tijdens een intake eerst de vraagstelling besproken, het startniveau bepaald en de trainingsdoelen vastgesteld. Er wordt hierbij rekening gehouden met  eventuele klachten, beperkingen en mogelijkheden.

De training wordt gegeven in groepsverband en duurt 1 uur. Elke training bestaat uit een gezamenlijke warming-up, het trainen van een persoonlijke programma en een cooling down. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de aanwezige apparatuur en het oefenmaterialen in de trainingszaal en van de oefenmaterialen van de praktijk zelf.

De fysiofitnesstraining vindt plaats in de sporthal aan de Rijksweg, maar soms ook op het van Horneplein, tijdens de schoolvakanties,alles op loopafstand van Gezondheidscentrum Honné.

Fysiofitness wordt gegeven op:
Maandagmorgen en donderdagmorgen van 11.00–12.00 uur.

De kosten bedragen € 32,- per maand.
(Dit bedrag is exclusief intake/evaluatie, welke verrekend kan worden via AV verzekering)

=====================================================

INFORMATIEAVONDEN ONCOLOGIE

Een aantal keer per jaar vinden er voorlichtingsavonden plaats gerelateerd aan de complexe problematriek rond kanker.

HIERONDER VOLGT EEN GREEP UIT DE ONDERWERPEN DIE AAN BOD ZIJN GEWEEST:

 

(Na)zorg ziekenhuis, palliatieve en terminale zorg thuis, hulp bij verwerken, voeding, bewegen & revalideren, re-integreren, kanker gerelateerde vermoeidheid, oedeembehandeling, uiterlijke verzorging, spraakstoornissen, slikproblemen,  stemproblemen, patiëntenorganisaties, hulp- en informatiebronnen, werk & verzekeringen.

Er werden ook al workshops over voetverzorging en huidverzorging gegeven worden.

Daarnaast werd er diverse malen een presentatie gegeven worden over het multidisciplinair/interdisciplinair samenwerken binnen het gezondheidscentrum.

De reacties van de bezoekers zijn altijd zeer positief en de beoordeling volgens de evaluatieformulieren bevestigt dat!

===========================================================

 

===========================================================

BREINCAFÉ
www.breincafemiddenlimburg.nl

Gezondheidscentrum Honné is ook een van de drie plaatsen in Midden-Limburg, waar het Breincafé is georganiseerd. overigens zijn wij het enige breincafé in de eerstelijnszorg...

Wat is een Breincafé?

Een trefpunt voor getroffenen van een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden, professionals en overige geïnteresseerden. Het Breincafé is maandelijks in Roermond, Maasbracht, Baarlo, Nieuw Bergen, Horn en Weert. Organisatie is in handen van vrijwilligers van de CVA-vereniging Samen Verder en de Vereniging Cerebraal met ondersteuning van professionals van MEE Noord en Midden Limburg en Mantelzorgondersteuning Noord- en Midden-Limburg.

Breincafé Horn, locatie Gezondheidscentrum Honné

                                   Iedere 2e dinsdag van de maand

 

 

Breincafé Horn, locatie Gezondheidscentrum Honné

Iedere 2e dinsdag van de maand

Deelname is gratis.

Meer informatie via Henry Honné of natuurlijk via de superbetrokken vrijwilligers van het Breincafé, Marlies, Marjo, Mia en Toos.

===========================================================

NEUROGYM

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) heeft vaak ingrijpende
gevolgen en de ontstane problemen zijn in veel gevallen blijvend van aard. Het kan zelfs een levenslange zorgvraag betekenen. De ernst van de
restverschijnselen bepaalt de kwaliteit van leven bij NAH.

NAH kan zowel lichamelijke, geestelijke als sociale aspecten
van de kwaliteit van leven aantasten. Oudere patiënten ondervinden met name grote beperkingen in het lichamelijke en sociale functioneren. Om de
levenskwaliteit  voor mensen met deze chronische ziekte te verbeteren moet er zorg op maat worden gegeven, waarbij de patiënt centraal komt te staan. Daarnaast heeft een  patiënt een eigen verantwoordelijkheid en samen met de hulpverleners wordt richting gegeven aan het zorgproces.

Het doel hierbij is mensen met NAH in staat te stellen de stoornissen,  goed in te passen in hun bestaan en de regie te behouden over hun eigen leven.

Herstel

Van de mensen met NAH, is meer dan 60% na de revalidatiefase niet volledig zelfstandig en hebben in meer of mindere mate hulp nodig heeft.

Mensen met een verminderde mobiliteit zijn eerder geneigd
een inactieve levensstijl te ontwikkelen. Dit kan resulteren in verscheidene
problemen waaronder sociaal isolement, gevoelens van depressie of vermoeidheid
en een verslechterende loopfunctie.

Uit onderzoek blijkt dat verlies van de zelfstandige
mobiliteit, met name buitenshuis, een van de meest beperkende gevolgen van NAH
is.

Wat vroeger ondenkbaar was vanuit destijds heersende
neurologische oefenconcepten. Tegenwoordig blijkt dat er vooral intensief en taakgericht getraind kan en moet worden. Hiervoor is in Gezondheidscentrum Honné een speciale oefengroep gestart, gegeven door een specifiek geschoolde fysiotherapeut, speciaal voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel.

Interventie

De oefeningen zijn opgebouwd als een circuittraining met een
groep van vier tot zes personen.De training is 1 keer per week  en duurt 10 weken lang. Door in een groep te trainen kan de therapeut zijn aandacht verdelen over de deelnemers, is er meer ruimte voor rustmomenten en wordt er een stimulerende omgeving gecreëerd voor meer beweging. Hierdoor  is het mogelijk om langer te trainen dan wanneer er individueel behandeld zou worden.Bovendien kan dit leiden tot nieuwe sociale contacten tussen lotgenoten.

De circuittraining is opgebouwd uit verschillende werkstations, waarin wekelijks variatie en opbouw zit. Hierbij kan worden gedacht aan verschillende volgordes van instabiele ondergronden of verschillende voorwerpen die moeten worden verplaatst. Qua opbouw wordt  telkens de grens tussen kunnen en niet kunnen opgezocht, bijvoorbeeld door het verminderen van steun of het toevoegen van een motorische of cognitieve dubbeltaak.

Resultaten

Uitgaande van een redelijk stabiele situatie voor de interventie en de resultaten na 10 weken blijkt het oefenen van vaardigheden effectiever dan oefenen op fitnessapparatuur gericht op spieropbouw en het verbeteren van uithoudingsvermogen.

Wij streven naar optimalisatie van de zelfredzaamheid bij mensen
met NAH. Het goed leren inschatten van en inspelen op de functionele capaciteit van de patiënt is essentieel om tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen.

Zelfredzaamheid wordt onder andere bepaald door het benutten
van de aanwezige functionele restcapaciteit waar samen met de fysiotherapeut een goede analyse van gemaakt moet worden, aan de hand van een aantal vragenlijstjes en metingen die vooraf worden afgenomen.

Meer informatie:

Henry Honné Master Neurorevalidatie en Innovatie en fysiotherapeut

Contact

T: 0475-581536

E: info@gezondheidscentrumhonnee.nl

E: Henry@gezondheidscentrumhonnee.nl

===========================================================