Onze Gegevens

Gezondheidscentrum Honné
Van Horneplein 3
6085 CZ Horn

T: 0475-801960
E: info@gezondheidscentrumhonnee.nl

MIS

U kunt hier inloggen op het MIS.
https://mis.ose.nl/

Consensus in Zorg

Wij geloven, dat u, als patiënt/cliënt zelf wilt meebeslissen hoe uw zorg eruit moet zien en dat u daar ook invloed op wilt uitoefenen. Tenslotte weet u vaak zelf, wat u met uw therapie zou willen bereiken, of waarom u voor een bepaalde therapie kiest.

Wij zijn er van overtuigd, dat wij samen met u, uw zorg gestalte kunnen geven, in gezamenlijkheid...

Zorgen doen we samen!

Gezondheidscentrum Honné is een samenwerkingsverband van eerstelijnszorgverleners met een aantal ondersteunende dienstverleners, die maatwerk leveren voor uw gezondheidsproblemen.

Ons gezondheidscentrum is uniek in Nederland en biedt zorg, die gebaseerd is op samenwerking tussen veel verschillende zorgverleners.

Deze samenwerking wordt gegarandeerd door onderling overleg, maar daarin ben u als client gelijkwaardige partner. U kunt uw zorg zelf regelen, maar wij ondersteunen waar dat nodig is.

Hoe dat geregeld is leest u hieronder.


Elke zorgverlener is hoog opgeleid en beschikt over veel klinische ervaring. Daarnaast is ieder van ons ook gespecialiseerd in een bepaald deelgebied van de zorg.

De geleverde behandelingen worden afgestemd op uw zorgvragen, waarbij u zelf mee kunt bepalen, hoe die behandeling er uit moet zien. Uw wensen en behoeften worden meegenomen in de dialoog tussen uw zorgverlener(s) en u zelf.

De zorg die wij bieden omhelst reguliere individuele zorg, tot en met multidisciplinaire zorg bij zeer complexe aandoeningen. Bij complexe zorg worden alle noodzakelijke zorgverleners ingeschakeld, die daarvoor nodig zijn en uzelf kunt direct invloed uitoefenen op de gezamenlijke afspraken die staan in het eigen ontwikkelde elektronisch patiëntendossier. (M.I.S.)  

U zelf bepaalt welke zorgverleners inzicht hebben in uw dossier.

Gezondheidscentrum Honné is gespecialiseerd in chronische, complexe, neurologische en oncologische aandoeningen, waarbij de leeftijd van haar cliënten loopt van 0 tot 100. Gezondheidscentrum Honné is daarmee voorbereid op de veranderingen in zorgvragen, waarbij wetenschappelijk bewezen zorg aangeboden wordt, dichtbij huis en, indien nodig, aan huis.

Naast deze reguliere en multidisciplinaire behandelingen biedt gezondheidscentrum Honné ook (preventieve) beweegprogramma's en ontwikkelt zij producten die aansluiten bij de continue veranderende zorgbehoefte van de samenleving. U leest daar meer over bij "activiteiten", boven in de balk

Daarnaast levert Gezondheidscentrum Honné natuurlijk ook de reguliere één op eén zorg, zoals u die kent, met de zorgverlener van uw keus.