Bezoek ons
Van Horneplein 3, 6085 CZ Horn
Bel ons
0475 - 80 19 60 | 0475 58 15 36

Laatste nieuws

Gezondheidscentrum Honné is een actieve organisatie, daarom zijn wij vaak bezig met de opzet van nieuwe initiatieven.

Zie hier ons laatste nieuws.

Lees al het nieuws

Ons team Fysiotherapie

Henry Honné

Henry Honné

Fysiotherapeut, Master Neurorehabilitation and Innovation MNR/PT, Handtherapeut, Maatschapslid Meer over Henry
Ilse Mahieu

Ilse Mahieu

Fysiotherapeut, Master Kinderfysiotherapeut MPPT/PT, Dry Needling extremiteiten Meer over Ilse
Mirthe Koster

Mirthe Koster

Fysiotherapeut, fitness begeleider Meer over Mirthe
Carolien Honné-Bex

Carolien Honné-Bex

Fysiotherapeut, Oncologisch fysiotherapeut, Oedeemtherapeut, Maatschapslid Meer over Carolien
Chris Swinkels-Schmeetz

Chris Swinkels-Schmeetz

Fysiotherapeut, Master sportfysiotherapeut MPTS/ PT, Dry Needling extremiteiten Meer over Chris
Frank Hendricks

Frank Hendricks

Fysiotherapeut, Master Manueel Therapeut MMT/PT, Arbeidsfysiotherapeut AFT, Maatschapslid Meer over Frank
Kirsten Peelen-van Olst

Kirsten Peelen-van Olst

Fysiotherapeut, Master Neurorevalidatie en Innovatie MNRI/PT, Physical Rehabilitation trainer, aangesloten bij Parkinsonnet, Kaaktherapie/ Cranio Mandibulaire Dysfunctie Meer over Kirsten

Wij geloven, dat u, als patiënt/cliënt zelf wilt meebeslissen hoe uw zorg eruit moet zien en dat u daar ook invloed op wilt uitoefenen.

Tenslotte weet u vaak zelf, wat u met uw therapie zou willen bereiken, of waarom u voor een bepaalde therapie kiest.

Wij zijn er van overtuigd, dat wij samen met u, uw zorg gestalte kunnen geven in gezamenlijkheid. Zorgen doen we samen!

Gezondheidscentrum Honné is een samenwerkingsverband van eerstelijnszorgverleners met een aantal ondersteunende dienstverleners, die maatwerk leveren voor uw gezondheidsproblemen. Ons gezondheidscentrum is uniek in Nederland en biedt zorg, die gebaseerd is op samenwerking tussen veel verschillende zorgverleners.Deze samenwerking wordt gegarandeerd door onderling overleg, maar daarin ben u als cliënt gelijkwaardige partner. U kunt uw zorg zelf regelen, maar wij ondersteunen waar dat nodig is.


Elke zorgverlener is hoog opgeleid en beschikt over veel klinische ervaring. Daarnaast is ieder van ons ook gespecialiseerd in een bepaald deelgebied van de zorg.
De geleverde behandelingen worden afgestemd op uw zorgvragen, waarbij u zelf mee kunt bepalen, hoe die behandeling er uit moet zien. Uw wensen en behoeften worden meegenomen in de dialoog tussen uw zorgverlener(s) en u zelf.

De zorg die wij bieden omhelst reguliere individuele zorg, tot en met multidisciplinaire zorg bij zeer complexe aandoeningen.

Bij complexe zorg worden alle noodzakelijke zorgverleners ingeschakeld, die daarvoor nodig zijn en uzelf kunt direct invloed uitoefenen op de gezamenlijke afspraken die staan in het eigen ontwikkelde elektronisch patiëntendossier (M.I.S.). U zelf bepaalt welke zorgverleners inzicht hebben in uw dossier.

Gezondheidscentrum Honné is gespecialiseerd in chronische, complexe, neurologische en oncologische aandoeningen, waarbij de leeftijd van haar cliënten loopt van 0 tot 100. Gezondheidscentrum Honné is daarmee voorbereid op de veranderingen in zorgvragen, waarbij wetenschappelijk bewezen zorg aangeboden wordt, dichtbij huis en, indien nodig, aan huis.

Naast deze reguliere en multidisciplinaire behandelingen biedt gezondheidscentrum Honné ook (preventieve) beweegprogramma’s en ontwikkelt zij producten die aansluiten bij de continue veranderende zorgbehoefte van de samenleving.

Daarnaast levert Gezondheidscentrum Honné natuurlijk ook de reguliere één op eén zorg, zoals u die kent, met de zorgverlener van uw keus.